Beslikte Swaantje

Weeromme naor Essays
Weeromme naor Stellingwarfs
Home


Beslikte Swaantje

In et Amsterdams Historisch Museum was laestdaegs de tentoonstelling 'Oolde Meesters van Amsterdam' mit o.e. et schilderi'j 'De boerenrechtbank' uut et blijspul 'Beslikte Swaantje' uut 1727 van Cornelis Troost. Et schilderi'je is maekt naor een tenielstok 'Beslikte Swaantje, en Drooge Fobert’ of de boere rechtbank; een blijspul van A. Alewyn uut 1715.

In dit blijspul wodt een verhael verteld, op riem, waorin Fobert de schuld krigt van et ‘beslikken’ van Swaantje. Naor gebruuk in die tied mossen Fobert en Swaantje dan ok trouwen neffens heur oolden. Beide hadden daor liekewel gien nocht an. De rechtbaank komt d'r an te pas en nog altied op riem bin de advekaoten an 't woord om de zaeke rond te kriegen.

Bi'j slot van zaeke wodt de advekaot van Fobert liekwels ommekocht om zien zaeke te verliezen zodat Fobert inderdaod mit Swaantje trouwen moet. Mar et was niet Fobert mar… Jonker Jan is de man die an et aende van et eerste bedrief mit een protte centen zien misstappen recht perbeert te zetten.

En dan komt disse uutspraoke van et gerecht:
"Schout en Schepenen de Pleidooijen wederzyds met byzondere opmerking aangehoord, en alle de stukken, by Parthyen geproduceerd, distinctelyk geexamineert, en met aandacht geleezen hebbende, wyders, op alles gelet, waar op te letten stond, doende recht, adjudiceeren den Eischer zynen Eisch, op ende jegens den gedaagden in deze gedaan ende genoomen, en ordonneeren des gedaagdes Zoon, Fobert Crelis, alias drooge Fobert binnen den tyd van zes weeken, na dato dezes, met Swaantje Knollen, in de wandeling genaamd, Beslikte Swaantje, het Huuwelyk te voltrekken, ofte in cas van dilay, exceptie, of onwilligheid op poene, als naar rechten.

Condemneeren wyders den gedaagden in de kosten dezer Processe. En leggen wederzyds Advocaaten maar half Salaris toe, om reedenen.

Aldus gedaan in 't Rechthuis te Puiterveen, den eersten April, 1714"

En Drooge Fobert en Beslikte Swaantje leefden nog lange en gelokkig...


Piet/er Bult