Geslachten

Weeromme naor Essays
Weeromme naor Stellingwarfs
Home


Geslachten

De Biebel staot vol mit geslachtsregisters, o.e. die van Jezus die beschreven staot in MatteŁs 1. Dit register begint bi'j de eerdsvader Abraham mar daor zit (vanzels) ok nog een stokkien veur. Lao'we es kieken hoe veer we kommen en beginnen dan mar van et begin of mit van Adam en dan naor Noach, de man die mit zien hiele femilie en van alle dieren een mannegien en een vrouwgien in de ark de grote waetervloed overleefde.

Tussen Adam en Noach zit de riegel Seth, Enos, Kenan, Mahalalel, Jered, Henoch, Metusalem en Lamech. Noach hadde drie zeunen, Sem, Cham en Jafeth. Van Sem gao'we in zeuven haosten naor Abraham die mit Sarai trouwd was. Die Sarai die kon gien kiender kriegen mar Abraham moch van heur wel een poppien maeken bi'j heur dienstmaegien Hagar, en dat wodde IsmaŽl. Bi'j een aandere vrouw (Ketura) kreeg Abraham trouwens ok nog zes zeunen.
In de Koran wodt Abraham ok nuumd mar de Koran en de Joodse Biebel bin et oniens wie van de beide zeunen hi'j offeren zol, mar lao'we et daor een aandere keer mar es over hebben.

Abraham zol rond 2038 v.Chr. geboren wezen en 175 jaor oold wodden en dan ok in 1863 v.Chr. wegraekt wezen.
Abraham verwekte Isaak,
Isaak verwekte Jakob,
Jakob verwekte Juda,
Juda verwekte Peres,
Peres verwekte Chesron,
Chesron verwekte Aram,
Aram verwekte Amminadab,
Amminadab verwekte Nachson,
Nachson verwekte Salmon,
Salmon verwekte Boaz,
Boaz verwekte Obed,
Obed verwekte IsaÔ,
IsaÔ verwekte (keuning) David,
David verwekte Salomo,
Salomo verwekte Rechabeam,
Rechabeam verwekte Abia,
Abia verwekte Asaf,
Asaf verwekte Josafat,
Josafat verwekte Joram,
Joram verwekte Uzzia,
Uzzia verwekte Jotam,
Jotam verwekte Achaz,
Achaz verwekte Hizkia,
Hizkia verwekte Manasse,
Manasse verwekte Amos,
Amos verwekte Josia,
Josia verwekte Jechonja (in de tied van de Babylonische ballingschop),
Jechonja verwekte SealtiŽl,
SealtiŽl verwekte Zerubbabel,
Zerubbabel verwekte Abiud,
Abiud verwekte Eljakim,
Eljakim verwekte Azor,
Azor verwekte Sadok,
Sadok verwekte Achim,
Achim verwekte Eliud,
Eliud verwekte Eleazar,
Eleazar verwekte Mattan,
Mattan verwekte Jakob,
Jakob verwekte Jozef (de laetere man van Maria) en bi’j heur wodde Jezus verwekt, die Christus nuumd wodt.

Doe Maria deur heur oolden an Jozef toezegd (uuthuwlikt) was bleek ze al zwaorboeks te wezen van 'de heilige Geest' (de Geest van God). Ja, ja…

Ik geleuf et, ikke niet...


© Piet/er Bult