Liefelike dochter

Weeromme naor Essays
Weeromme naor Stellingwarfs
Home


Liefelike dochter

In de eerste tekst die we begin 2004 van et NBG kregen ston in Zacharia 2:11: Kom nu Sion, jullie die in het lieflijke Babel wonen, breng je in veiligheid.
In de NBV-versie die in 2004 op pepier uutbrocht is staot: Kom nu Sion, jullie die in Babel wonen, breng je in veiligheid.

Opiens is et liefelike van Baobel d'r uut krast. In zoe'n geval is et wel es jammer dawwe zels niet naor de oolde teksten griepen kunnen. Dan mar moe'we es kieken hoe zoks in de aandere Biebels vertaeld is...

De Friese: Fuort, nei Sion ta!
Niks liefeliks an Baobel...

De Grunningse: Vot Sion! Barg joe, dij in dat nuvere Babel touholden!
Hier is Baobel wat nuver...

De Twentse: Anmaken Sion! Iejleu, dee in Babel wont, waar ow.
Hier weer niks gien liefeliks...

De Afrikaanse (hier is et weliswaor vas 7): Op, o Sion, red jouself, jy wat woon by die dogter van Babel!
Ok gien liefeliks...

In de Statevertaeling is et ok vas nommer 7: 7 Hui, Sion! ontkomt gij, die woont bij de dochter van Babel!
Alweer niks liefeliks mar wel weer die Afrikaanse dochter van Babel...

In de Groot Ni'js Biebel is vas 10 en 11 een kombinaosie en daor staot: Vlucht snel weg, ballingen van Babel, breng jezelf in veiligheid op de berg Sion.
Niks liefelik, niks dochter mar now hewwe et opiens over een balling...

Ditzelde komt in vas 14 op dezelde wieze nog es an de odder.

Tja, wat moej' daor now allemaole mit in vertaelerslaand. Mar goed dat wi'j de NBV vertaelen want dit bliekt uut de oolde taelen weg ok al niet ienvooldig te wezen...


Ik geleuf et, ikke niet...


Piet/er Bult