Mal zeggen

Weeromme naor Essays
Weeromme naor Stellingwarfs
Home


Mal zeggen

In Genesis 46 zegt Jozef an et aende in vas 33 tegen zien breurs: "As de farao jim bi'j him kommen lat en naor je beroep vragt, 34 dan moej'm him beleefd zeggen daj'm al van jongs of an veefokkers binnen, krek as jim veuroolden. Dan zuj'm jim hier in Gosen wel vestigen meugen, want de Iegypteners hebben eins een gruwelike hekel an schaophuders."

En wat gebeurt d'r dan even naotied, as Jozef zien femilie an de farao veurstelt in kepittel 47:1-6

Doe gong Jozef naor de farao en vertelde him dat zien vader en breurs uut Kanašn kommen weren, mit heur schaopen, geiten en koenen en mit alles wat ze veerder hadden, en dat ze now in Gosen weren. 2 Vuuf van zien breurs hadde hi'j mitneumen en hi'j stelde heur an de farao veur. 3 "Wat doej'm veur de kost?" vreug de farao, en zi'j zeden: "Wi'j bin schaophuders, krek as oonze veuroolden." 4 En ze gongen deur: "Jow knechten bin hierhenne kommen om een schoft in dit laand te wonen, want d'r is in Kanašn gien weidegrond meer veur oonze schaopen en geiten; zo slim is de hongersnood daor. Geven jow je knechten daoromme toestemming om in Gosen wonen te gaon." 5 Doe zee de farao tegen Jozef: "Now jow vader en je breurs naor jow toe kommen binnen, 6 kun ze in Iegypte blieven. Laot heur in et beste pat van et laand wonen, laot ze in Gosen wonen gaon. En bin d'r manluden bi'j die, naor jow weten, heur vak goed verstaon, geef die dan mit et toezicht over mien vee."


Zoks is toch mal, dat d'r eerst overdudelik zegd wodt dat ze niet zeggen moeten dat ze schaophuders binnen mar dat ze zeggen moeten dat ze veefokkers binnen. En d'r vot aachteran staot dan dat ze zeggen dat ze schaophuders binnen! Stroffelen domenees en luusterers hier niet over..?

Ik geleuf et, ikke niet...


© Piet/er Bult