Vol vas of vas vol

Weeromme naor Essays
Weeromme naor Stellingwarfs
Home


Vol vas of vas vol

We zitten an de eterstaofel. Veur mi'j staot een pepieren pak melk op 'e taofel. Mit da'k daor een glasvol van inschinken wil vaalt mien oge op et opschrift: "volle verse melk".
Mien gedaachten dwaelen van et eten en de miteters of en ik vraog mi'j of as disse
- of een aandere - febriek misschien ok "volle niet-verse melk" verkoopt. Een vremde gedaachte..? Liekt mi'j niet. Waoromme het disse febriek d'r niet gewoon "verse volle melk" opzet..? Ik kan mi'j wel veurstellen dat ze ok "verse half-volle melk" verkopen. Of het dat d'r hielemaole niks mit te maeken..?

Mien gedaachten gaon mit mi'j op 'e loop en ik vraoge mi'j now dan ok in gemoede of as et van belang is of wezen kan, wat bi'jvoegelik naemwoord veuran staon moet. En bestaot daor dan een regel veur. Ik bedaenk meer veurbeelden: "een groot rood huus", "een mooie lange man", "een hadde koolde wiend" en gao zo mar deur. Mien gedaachten dri'jen et riegeltien es omme: "een rood groot huus", "een lange mooie man" en "een koolde hadde wiend". Waoromme he'k ze de eerste keer in die volgodder opschreven zo a'k ze opschreven hebbe..? Ik perbeer een verklaoring te vienen. Zit d'r een logika in de abc-volgodder..? Nee. Is de volgodder die 'k as eerste keuzen hebbe de 'normale' volgodder en gelt dat dan veur alleman of alliend veur mien gevuul..? Gek wo'k d'r van; now ja goed, dat wa'k misschien al een betien...

Hoe was dat riegeltien ok al weer, o ja: Meneer Van Dale Wacht Op Antwoord. Mar nee, dat het wat mit rekenen of alderdeegst algebra of wiskunde te maeken.
M... O... L... V... K... O... ja, dat is 'm: Miening, Omvang, Leeftied, Vorm, Kleur en Oorsprong. Lao'k die es loslaoten op die "volle vasse melk". 'Volle' liekt me een Miening en vasse het mit de Leeftied te maeken. Zo te zien niks verkeerd an die "volle vasse melk". Een lange mooie man dan: lange is Vorm en mooie is een Miening. Bingo, hier was mien eerste gedaachte goed fout dus. Et moet "een mooie (M) lange (V) man" wezen dus. Now ja, en die "hadde (M) koolde (M) wiend is lieke goed as "een koolde (M) hadde (M) wiend" want dat hadde en koold bin wel slim subjektieve mienings vanzels. Hoe zol 't kommen mit "een bliksems mooie meid"..? En stel je veur as ze dan ok nog es gien kleren an het, want dan wodt et "een bliksems mooie blote meid", en omreden ze gien kleren an het - aanders was ze niet bloot - dan kan ze ok nog wel es 'hiete' wezen. "Een mooie bliksems blote hiete meid", "een blote hiete mooie bliksemse meid" en dan ok nog mit blond haor, lange slanke bienen en mooie ronde kni'jen...

A'k heur de melk even anlangen wil, vragt de vrouw - mit een breiden koltrui tot haost over de oren - een ketier laeter. Mar wat wi'j', wegdromen mit tael is eins krek lieke lekker as een stokkien bolle mit stroop. Een aandere keer moe'k nog mar es bedromen as dit Nederlaanse MOLVKO-riegeltien ok bi'j oons in 't Stellingwarfs te bruken is, of he'k dat now krek daon? Gek wo'k d'r van; of wa'k dat al niet een betien...


Piet/er Bult