Wat God past jow et beste

Weeromme naor Essays
Weeromme naor Stellingwarfs
Home


Wat God past jow et beste

De keern van de theologie van de 11e  ieuwse daenker bestaot d’r in dat hi’j gien tegenstelling zag tussen geleuven en wiesgerig kennen. Zo dient et verstaand ten dienste te staon van de eupenbaoring en kan omgekeerd ok inkeld de geleuvige deurdringen tot de warkelikhied. Et is trouwens eerst in de 18e ieuw bi’j Emmanuel Kant dat dit godsbewies in zien ‘bestaonsleer’ nuumd wodde. De beknopte versie van dit godsbewies, zoas et beschreven wodde in et twiede heufdstok van Anselmus van Canterbury (1033-1109) zien beroemde gebedsrissenering gaot zo:

- God is ‘iets’, in vergelieking waormit d’r niet ‘iets’ groter docht wodden kan.

- As d’r zoe'n ‘iets’ in (alliend) oons brein is,
- kan et ok bedocht wodden: in de warkeliekhied te bestaon,
- wat dat groter is.

- Datgene in vergelieking waormit d’r niet ‘iets’ groters bedocht wodden kan,
- is dan ‘iets’,
- in vergelieking waormit d’r ‘iets’ groters bedocht wodden kan.

- D’r bestaot dan ok zonder twiefel ‘iets’ in vergelieking waormit d’r niet ‘iets’ groters bedocht wodden kan, liekewel in oons brein as in (de) warkelikhied.



Now mar even wat lichters…

Numeri (ong. 14-15): Gieniene van jim zal in et laand Kanaan kommen. Uut jow [Mozes] za'k een groot volk kommen laoten en al die aanderen zullen hier in de woestijn wegraeken. –
En dan et begin van et volgende heufdstok: Aj'm in dat laand ankommen...

Numeri 15:32-36 Een man sprokkelt wat hoolt op een sabbat.
Dat mag niet en hi'j moet van de Heer ommebrocht wodden.
As de Heer laeter es een keer iene betermaekt op een sabbat en daor deur de Hebreners op anspreuken wodt, dan mag dat opiens wel.
Zoks is toch niet eerlik, zoj’ zeggen…

Ik geleuf et, ikke niet...


Piet/er Bult