Biebel

Weeromme naor Stellingwarfs
Home


Biebel...

Van 2002 t/m 2010 heb ik as initiatiefnemer, tegere mit Frank, de hiele Biebel - incl. de apocriefe/deuterocanonieke boeken - vertaeld in et Stellingwarfs. Op oolde meie (12 mei) 2010 is van de 'Biebel in et Stellingwarfs' et eerste exemplaor uutrikt an doemaolig borgemeister Gerard van Klaveren van Stellingwarf-Westaende. Van de 'Biebel in et Stellingwarfs' bin mar 750 stoks in dundrok drokt, dat ie moe'n je d'r bi'jgeven om nog iene te bezetten. Lichtkaans liggen d'r bi'j The Read Shop Zwikstra in Wolvege (Nl./Frl.) nog een peer te koop. Bestellen bi'j Zwikstra kan vast ok wel mit et ISBN nommer: 978-90-78079-08-8. Om de pries hoej't niet te laoten, € 49,80 veur zoe'n warkelik uniek en tsjok boek mit alle 77 gangbere biebelboeken (OT: 39, DC: 11 en NT: 27) en roem 1.800 bladzieden.

- Inleiding op de Biebel
- Veurbieldstokkien Jehannes 2:1-11 (Brulloft in Kana)
- Inhoold (de ofzunderlike biebelboeken)
- Recensie over de vertaling van het Marcus-evangelie door ds. Klooster c.s.


Over Stellingwerfse woorden en begrippen in deze vertaling...


Het is eigenlijk jammer dat het vierdelig Stellingwarfs Woordeboek net wat eerder bestond dan deze 'Biebel in et Stellingwarfs'. Ongetwijfeld waren alle vier delen van dat prachtige woordenboek iets dikker geworden. Het is ons tijdens het vertalen namelijk gebleken dat veel bijbelse woorden en begrippen niet hoorden tot de dagelijkse woordenschat van het bestaande Stellingwerfs, volgens dat woordenboek. Een aantal keren hebben we een eigen woord toegevoegd, bijvoorbeeld 'laanddieren' voor de dieren van het land en 'tempeltente' voor tabernakel.

Munt- en maateenheden zijn evenals in de NBV niet vertaald naar ons hedendaags gebruik. Jezus is niet volgens het Stellingwarfs Woordeboek Jiezus geworden en in woorden als Christus en christelijk kozen we altijd voor de 'ch' in plaats van het afwisselend gebruik in het Stellingwarfs Woordeboek, bijvoorbeeld 'Christus' en 'kristelik'. Eigennamen zijn alleen vertaald als dat wel heel erg voor de hand lag. In veel gevallen waar het misschien wel had gekund maar toch ook vraagtekens oproept, hebben we het gelaten voor wat het was. De lezer mag daar gerust zijn eigen vertaling lezen. Ten slotte zijn een paar begrippen iets meer naar het eigen Stellingwerfs toe gebogen zoals bijvoorbeeld het veelvuldig gebruik van 'koenen' (koeien, inclusief stieren) in plaats van de hier niet of minder bekende ossen.

Naor inleiding op de Biebel